Zhang Jin

Artist > Represented > Zhang Jin

Zhang Jin

Pine Cones

2010

 25.4 x 25.4 cm/45.7 x 45.7 cm

Edition of 10/Edition of 8

Gelatin silver printTraces

2012

 25.4 x 25.4 cm/45.7 x 45.7 cm

Edition of 10/Edition of 8

Gelatin silver print
Juxtaposition

2013

 25.4 x 25.4 cm/45.7 x 45.7 cm

Edition of 10/Edition of 8

Gelatin silver printThe beginning of Jing River

2012

 25.4 x 25.4 cm/45.7 x 45.7 cm

Edition of 10/Edition of 8

Gelatin silver printMidsummer

2013

 25.4 x 25.4 cm/45.7 x 45.7 cm

Edition of 10/Edition of 8

Gelatin silver printA sudden Gust of Wind

2013

 25.4 x 25.4 cm/45.7 x 45.7 cm

Edition of 10/Edition of 8

Gelatin silver print
Little Boy Found

2009

 25.4 x 25.4 cm/45.7 x 45.7 cm

Edition of 10/Edition of 8

Gelatin silver printThe Pony

2010

 25.4 x 25.4 cm/45.7 x 45.7 cm

Edition of 10/Edition of 8

Gelatin silver printIn the Release Pond

2011

 25.4 x 25.4 cm/45.7 x 45.7 cm

Edition of 10/Edition of 8

Gelatin silver printTourists

2011

 25.4 x 25.4 cm/45.7 x 45.7 cm

Edition of 10/Edition of 8

Gelatin silver printThe Still Budda

2013

 25.4 x 25.4 cm/45.7 x 45.7 cm

Edition of 10/Edition of 8

Gelatin silver printOne Hand Claps

2013

 25.4 x 25.4 cm/45.7 x 45.7 cm

Edition of 10/Edition of 8

Gelatin silver printThe Practice

2010

 25.4 x 25.4 cm/45.7 x 45.7 cm

Edition of 10/Edition of 8

Gelatin silver printPavilion

2010

 25.4 x 25.4 cm/45.7 x 45.7 cm

Edition of 10/Edition of 8

Gelatin silver printEntrance

2010

 25.4 x 25.4 cm/45.7 x 45.7 cm

Edition of 10/Edition of 8

Gelatin silver printSummertime

2010

 25.4 x 25.4 cm/45.7 x 45.7 cm

Edition of 10/Edition of 8

Gelatin silver print
Waking from Hibernation

2010

 25.4 x 25.4 cm/45.7 x 45.7 cm

Edition of 10/Edition of 8

Gelatin silver print
The Circle of Change

2011

 25.4 x 25.4 cm/45.7 x 45.7 cm

Edition of 10/Edition of 8

Gelatin silver print
The Water

2012

 25.4 x 25.4 cm/45.7 x 45.7 cm

Edition of 10/Edition of 8

Gelatin silver printMeditative State

2012

 25.4 x 25.4 cm/45.7 x 45.7 cm

Edition of 10/Edition of 8

Gelatin silver printEpitaph

2011

 25.4 x 25.4 cm/45.7 x 45.7 cm

Edition of 10/Edition of 8

Gelatin silver print
Previous: 荣荣
Next: 荣荣&映里